Ngày: Tháng Sáu 23, 2021

VanphongaoZalo

Xu hướng 2021: Văn phòng ảo – Hiệu quả thật

Views 2,568  Làm việc online, Work from home, Văn phòng ảo… đã trở thành từ khóa nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2021. Để đáp ứng nhu cầu này, Zalo đã liên tục phát triển và mở rộng các tính