Ngày: Tháng Tám 20, 2019

Với Zalo, mọi thứ đều là bảo mật

Năm 2018, vấn đề bảo vệ quyền riêng tư trên các phương tiện kỹ thuật số trở thành một đề tài vô cùng sôi nổi. Người dùng thực sự đã thấy được sự hệ trọng trong việc cung cấp thông